Utbildning

Känner du ett stort engagemang för vår planet, dess utveckling genom tiden och för vår miljö nu och i framtiden? Geovetenskap handlar om vår jord och de processer och händelser som byggt upp och fortfarande formar förhållandena här. Att utifrån detta förstå den komplexa värld vi lever i, och hur vi påverkar den, är en av mänsklighetens allra största utmaningar.

Börja plugga på Geo

Forskning

Forskningen sträcker sig från jordens kärna till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och oceaner bildas, från tiden för jordens födelse fram till idag. Här kartläggs jordens och livets utveckling under flera miljarder år och hur nedisningar, vind och vatten omformat och ständigt påverkar landskapet. Sambandet mellan atmosfären och haven studeras också med hänsyn till klimatförändringar baserat på forskning som förenar dåtid, nutid och framtid inom ramen för hållbar utveckling.

Forskning vid institutionen för geovetenskaper

Om oss

Hitta institutionen för geovetenskaper på Geocentrum, ett campus som ligger intill Botaniska trädgården i Uppsala och vägg i vägg med Sveriges geologiska undersökning (SGU). 

En del av vår verksamhet finns även på Campus Gotland i Visby. 

Om institutionen och vår verksamhet