Utlandsstudier

Uppsala universitet har utbytesavtal med över 400 universitet i runt 50 olika länder. Det finns olika avtal:
Läs mer om:

Institutionens utbyten

Ansökan öppnar 15/1 och stänger 15/2 2022 (för utbyten ht 2022 och/eller vt 2023).

Du som studerar vid Institutionen för geovetenskaper har möjlighet att åka på studentutbyte till något av våra 13 europeiska partneruniversitet. Ta chansen att studera utomlands med allt vad det innebär – lär dig ett nytt språk, träffa nya människor och lär känna en ny kultur!

Efter dina utbytesstudier skriver du om dina erfarenheter och deltar på olika informationsaktiviteter för att infomera andra. 

Utbyten på fakultetsnivå

Utbytesavtalen på Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten är tecknade med lärosäten som anses intressanta inom teknik och naturvetenskap och täcker oftast ett bredare ämnesområde. 
Läs mer om utbyten på fakultetsnivå. 

Universitetsövergripande utbyten

Det finns också ett stort antal avtal tillgängliga för studenter på hela universitetet.  
Läs mer om de generella avtalen på universitetets centrala studentsidor

Erasmus-praktik

Inom Erasmusprogrammet finns möjlighet att få ett stipendium för att göra praktik på ett företag, en organisation eller ett universitet i Europa. Du kan också använda stipendiet för att finansiera insamlandet av data till ett självständigt arbete (exjobb, C-, D- eller masteruppsats). Här kan du läsa mer om hur du söker stipendiet och vilka regler som gäller.

Kontakt

Oavsett om du vet vart du vill åka eller om du bara är nyfiken på att veta mer om utbyte eller praktik, kontakta institutionens koordinator för utbytesstudier för att få veta mer:
exchange.students@geo.uu.se

Länkar

Institutionens Utbytesavtal

Frankrike: Clermont Université och Lille Université.

IrlandDublin Trinity College.

ItalienBologna Universita  och Perugia University 

NederländernaVrije Universiteit Amsterdam.

NorgeUniversity of Stavanger.

TysklandPotsdam Universität och TU Berlin

ÖsterrikeInnsbruck Universität  och Wien BOKU 

PolenAGH University Krakow.

SpanienOviedo Universida 

ANSÖKAN

Ansökan ska innehålla nedan listade delar. 
Ansök via MoveOn. 

Din ansökan bedöms av koordinatorn för utbytesstudier, prefekt för utbildning på grund- och avancerad nivå samt en lärarrepresentant. Vid urvalet sker en samlad bedömning av ansökans alla delar.

  • Academic Purpose Statement, ska vara på maximalt 600 ord och bedöms utifrån hur väl du motiverar och resonerar kring: ditt val av länder, universitet, kurser och deras koppling till dina nuvarande studier samt framtida karriär. Ditt APS ska skrivas på engelska.
  • Betyg från dina samtliga högskolestudier.
  • Universitetsurval, det är inte möjligt att söka till endast ett universitet, minsta antal universitet tillåtet att söka till är tre. Ange universiteten i prioritetsordning, eller indikera om du prioriterar universiteten lika högt.
  • Kursförslag, för varje universitet du söker till. Ofta finns bara föregående års kurser tillgängliga på partneruniversitetens hemsidor, utgå då från dessa. Slutgiltigt kursval sker först efter att du blivit antagen, och många gånger först vid ankomsten till utbytesuniversitetet.

Senast uppdaterad: 2022-01-13