Minor Field Studies

Deadline för MFS-ansökningar VT 2021: 15 april

Gäller för fältstudier som kan avslutas senast 15 januari 2022.

Minor Field Studies (MFS) är ett stipendieprogram som riktar sig till kandidat- och masterstudenter som vill inhämta kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Detta görs genom inhämtning av data till ett examensarbete i ett, av Sida/UHR, godkänt land under en period på 8 till 20 veckor. Din fältstudie bör relatera till någon av de 17 Globala Målen för hållbar utveckling (se länkar nedan).

Stipendiet finansieras av Sida och administreras av Universitets- och högskolerådet. Det är 27 000 kronor som kan användas för bland annat resor, boende, vacciner och visum.

Studenter vid Uppsala universitet som är intresserade av att göra en MFS kan söka direkt till Avdelningen för internationalisering. I guiden nedan hittar du information om behörighet, ansökan, urval, praktiska förberedelser, värt att komma ihåg under MFS och slutligen rapportering.
Läs mer om Minor Field Studies.
Vid frågor skicka ett mail till mfs@uadm.uu.se.

Länkar

Studentbloggar:

Senast uppdaterad: 2021-04-23