Disputation

  • Datum: –14.00
  • Plats: Geocentrum Hambergsalen
  • Arrangör: Institutionen för geovetenskaper
  • Kontaktperson: Jorijntje Henderiks
  • Disputation

Boris-Theofanis Karatsolis

Boris-Theofanis Karatsolis disputerar i geovetenskap med inriktning mot historisk geologi och paleontologi med avhandlingen; "Orbital and climatic forcing on coccolithophore ecology and evolution". 

Huvudhandledare: Jorijntje Henderiks (UU)
Biträdande handledare: Thomas Stevens (UU), David de Vleeschouwer (Westfälische Wilhelms Universität). 
Fakultetsopponent: Dr Clara T Bolton, CRNS researcher, Climate Research Group CEREGE, Europôle Méditerranéen de l´Arbois.