Viktig information från institutionen för geovetenskaper om coronaviruset

Håll avstånd för att undvika smittspridning

OBS! Kom till Geocentrum endast i samband med schemalagd undervisning.

Geocentrum erbjuder studenservice precis som tidigare, men vi försöker att minimera antalet fysiska möten och många medarbetare arbetar hemifrån. Därför rekommenderar vi att alla kontaktar oss på mejl i första hand.
https://www.geo.uu.se/student/studentservice/

Det är också viktigt att du regelbundet går in på Studentportalen för information som gäller just dina kurser

Den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har en sida med gemensam information för campusområden inom teknat.https://teknat.uu.se/utbildning/student/corona-info/

Uppsala universitet har en sida med viktig information om coronaviruset.
https://www.uu.se/student/rekommendationer-om-coronaviruset/

Förändringar på biblioteket med anledning av corona. 
https://www.ub.uu.se/information-angaende-covid-19/

Senast uppdaterad: 2021-04-23