Nyantagna studenter

Glöm inte att registrera dig!

Har du blivit antagen vid Uppsala universitet är du säkert ivrig att komma igång med dina studier. Men börja med det viktigaste: registrera dig på de kurser och program som du ska läsa. Annars kan du förlora din studieplats. Som ny student ska du börja med att skaffa studentkonto. Därefter kan du registrera dig på din kurs och om du vill kan du även bli medlem i kårer och nationer.
Här finns en guide för hur du skaffar studentkonto så att du kan registrera dig. 

De flesta kurser vid institutionen för geovetenskaper kräver att du registrera dig själv på kursen och det gör du i IT-systemet Ladok för studenter.
Observera! På vissa kurser kan du inte registrera dig själv i Ladok, se undantagen nedan.

Registreringsperioden då du kan registrera dig för just dina kurser finns angiven i Ladok. Om du inte registrerar dig under den tid då registreringen är öppen för dina kurser så stryks du från kursen och din plats erbjuds till den som står som reserv. På kurser som ges av vår institution öppnar registreringen oftast en månad före kursstarten. 
Logga in i Ladok för studenter här. 

Undantagen där du inte kan registrera dig själv

1) För fältkurser kan du inte registrera dig själv via Ladok för studenter. För att bli registrerad på dessa behöver du istället betala in studentens del av exkursionskostnaderna (brukar vara runt 10 % av de verkliga kostnaderna). När du gjort det vet vi att du vill gå kursen och registrerar dig. De aktuella kurserna ges i maj och är: 

1GV192          Fältkurs i berggrundsgeologi

1GV191          Fältkurs i stratigrafi och hydrologi

1MP001          Fältprojekt i geologi

Betalningsdatum brukar vara någon gång i april; därefter kan lärarna boka boende och transporter när de vet hur många som ska delta.

2) En del examensarbeten, projektkurser etc kan man visserligen söka och bli antagen till, men man blir inte registrerad förrän man lämnat in en projektplan och fått den godkänd.

Villkorligt antagen
Är du villkorligt antagen ska du så snart som möjligt kontakta kursansvarig för bedömning. Kontaktuppgifter till den som är kursansvarig hittar du på kursens sida i Studium.

Sent antagna
Har du antagits så sent att sista dag för registrering har passerat kan du inte registrera dig själv. Du måste då kontakta kursadministrationen så snart som möjligt för att få behålla din plats och bli registrerad på kursen. Här hittar du kontaktuppgifter till kursadministrationen.

Reserver
Om du står som reserv och kan erbjudas en plats blir du kontaktad av institutionen via e-post. Tyvärr kan vi inte svara på frågor om sannolikheten för att du ska komma in.
Håll koll på din e-post; även skräpposten!

Schema
Ett preliminärt schema publiceras senast fem veckor innan kursstart på kurssidan i Studium

Återbud: Om du inte vill läsa den kurs du är antagen till, kom ihåg att lämna återbud på www.antagning.se. Detta öppnar upp platser på reservlistan.  

Studentservice; kontaktuppgifter och öppettider

Har du ytterligare frågor så kontakta Studentservice.

Senast uppdaterad: 2021-12-17