Meteorologi

Vy över himmel ovan molnen

Meteorologi är läran om väder, eller atmosfärens fysik och kemi.

Vädret påverkar hela jordens ekosystem, samtidigt som ekosystemen påverkar vädret; allt sker i ett enormt och komplicerat kretslopp av olika krafter. Det vi kallar väder sker till stor del som ett resultat av luftens rörelser i atmosfären, solens strålning, vattnets kretslopp och jordens rörelser.

En meteorolog tittar på många olika parametrar som har med vädret att göra, såsom temperatur, nederbörd och vind men även förflyttningen av vädersystem såsom lågtryck och kallfronter. Inom meteorologin används avancerad mätteknik i kombination med numeriska modeller för att beskriva fysiska och kemiska processer i atmosfär och hav, vilket öppnar upp för meteorologer att arbeta med annat än just väder, till exempel med att reda ut hur luftföroreningar är sprider sig.

Karriär inom meteorologi

Den breda fysikkompetens du får på kandidatprogrammet ger dig många valmöjligheter efteråt. Du kan läsa vidare på ett masterprogram, eller med en passande specialisering kan du också fortsätta ut i yrkeslivet.

Som meteorolog kan man exempelvis jobba vid SMHI eller vid Försvarsmakten. Många går också vidare till masterprogrammet i fysik, inriktning meteorologi, och fortsätter sedan som forskare. Numera arbetar många med att förutsäga hur mänskliga aktiviteter påverkar klimatet.

Fristående kurser i meteorologi

Grundläggande nivå utan förkunskapskrav

Fortsättningskurser

Avancerad nivå