Nätbaserad utbildning - vindkraftprojektering och hållbar utveckling

Vi erbjuder flera fristående distanskurser med inriktning på planering och projektering för vindkraft där de flesta ges både på svenska och på engelska. De kan studeras var för sig eller kombineras till ett kandidatspår genom att bilda huvudområde (90 hp) i en kandidatexamen i ämnet Vindkraftprojektering. Alla kurser omfattar 7,5 hp vilket motsvarar cirka 10 veckors halvfartstudier. Kandidatuppsatsen är 15 hp vilket motsvarar tio veckors heltidsstudier. Undervisningen sker via internet från Campus Gotland.

Utbildningen riktar sig till studenter som vill arbeta med planering och projektering av vindkraft, inom myndigheter eller industri, nationellt och internationellt. Den täcker ett brett spektrum av kunskapsområden sådana som planering, miljö, teknik, energi, vindresurser, ekonomi och elnätsanslutning. Bland annat får du lära dig att beräkna ett vindkraftverks energiproduktion på en speciell plats och även att kommunicera vindkraftsfrågor med berörda vid vindkraftsprojektering.

Distansundervisning möjliggör kompetenshöjning både för heltidsstuderande och för dig som arbetar eller har annan sysselsättning. 

För att kunna ta ut en kandidatexamen på totalt 180 hp, måste huvudämnet/området omfatta 90 hp. I huvudämnet ska ingå minst 30 hp på G1F-nivå och 30 hp på G2-nivå inklusive en kandidatuppsats på 15 hp. Huvudämnet på 90 hp måste sedan kompletteras med ytterligare 90 hp som kan bestå av andra ämnesområden med ett biområde på minst 30 hp.

Vi erbjuder också en kurs i Hållbar utveckling, 7,5 hp!

Kursutbud