Utlandsstudier

Uppsala universitet har utbytesavtal med över 400 universitet i runt 50 olika länder. Det finns olika avtal:
Läs mer om:

Institutionens utbyten

15 oktober 2020 är sista ansökningsdag för utbytesstudier våren 2021
Du som studerar vid Institutionen för geovetenskaper har möjlighet att åka på studentutbyte till något av våra 13 europeiska partneruniversitet. Ta chansen att studera utomlands med allt vad det innebär – lär dig ett nytt språk, träffa nya människor och lär känna en ny kultur!
Blir du tilldelad en plats för utbytesstudier måste du under ditt utbyte blogga om dina erfarenheter, för att postas via institutionens hemsida.

Utbyten på fakultetsnivå

15 oktober sista ansökningsdag för restplatser via Teknat för våren 2021
Utbytesavtalen på Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten är tecknade med lärosäten som anses intressanta inom teknik och naturvetenskap och täcker oftast ett bredare ämnesområde. 
Läs mer om utbyten på fakultetsnivå. 

Universitetsövergripande utbyten

Det finns också ett stort antal avtal tillgängliga för studenter på hela universitetet.  
Läs mer om de generella avtalen på universitetets centrala studentsidor

Erasmus-praktik

Inom Erasmusprogrammet finns möjlighet att få ett stipendium för att göra praktik på ett företag, en organisation eller ett universitet i Europa. Du kan också använda stipendiet för att finansiera insamlandet av data till ett självständigt arbete (exjobb, C-, D- eller masteruppsats). Här kan du läsa mer om hur du söker stipendiet och vilka regler som gäller.

Kontakt

Oavsett om du vet vart du vill åka eller om du bara är nyfiken på att veta mer om utbyte eller praktik, kontakta institutionens koordinator för utbytesstudier för att få veta mer:
exchange.students@geo.uu.se

Länkar

Institutionens Utbytesavtal

FRANKRIKE:    Clermont Université   och Lille Université 

IRLAND:    Dublin Trinity College 

ITALIEN:   Bologna Universita  och Perugia University 

NEDERLÄNDERNA:   Amsterdam VU

NORGE: University of Stavanger 

TYSKLAND:   Potsdam Universität och TU Berlin * Ny

ÖSTERRIKE:   Innsbruck Universität  och Wien BOKU 

POLEN:  AGH University Krakow

SPANIEN:   Oviedo Universida 

ANSÖKAN

Ansökan ska innehålla nedan listade delar. De ska e-mailas i PDF-format till koordinator för utbytesstudier: exchange.students@geo.uu.se

Din ansökan bedöms av koordinatorn för utbytesstudier, prefekt för utbildning på grund- och avancerad nivå samt en lärarrepresentant. Vid urvalet sker en samlad bedömning av ansökans alla delar.

  • Academic Purpose Statement, ska vara på maximalt 600 ord och bedöms utifrån hur väl du motiverar och resonerar kring: ditt val av länder, universitet, kurser och deras koppling till dina nuvarande studier samt framtida karriär. Ditt APS ska skrivas på engelska.
  • Betyg från dina samtliga högskolestudier.
  • Universitetsurval, det är inte möjligt att söka till endast ett universitet, minsta antal universitet tillåtet att söka till är tre. Ange universiteten i prioritetsordning, eller indikera om du prioriterar universiteten lika högt.
  • Kursförslag, för varje universitet du söker till. Ofta finns bara föregående års kurser tillgängliga på partneruniversitetens hemsidor, utgå då från dessa. Slutgiltigt kursval sker först efter att du blivit antagen, och många gånger först vid ankomsten till utbytesuniversitetet.