Utlandsstudier

UTLANDSSTUDIER

Du som studerar vid Institutionen för geovetenskaper har möjlighet att åka på studentutbyte till något av våra 12 europeiska partneruniversitet. Ta chansen att studera utomlands med allt vad det innebär – lär dig ett nytt språk, träffa nya människor och lär känna en ny kultur!
Blir du tilldelad en plats för utbytesstudier måste du under ditt utbyte blogga om dina erfarenheter, för att postas via institutionens hemsida

Sista ansökningsdag för utbytesstudier VT 2020 är 15 oktober 2019.

Är du sugen på att åka utanför Europa kan du istället vända dig till Internationella kansliet genom vilket du kan söka utbyte över hela världen. Du kan också åka på fakultetsgemensamma avtal via Teknat

Förutom studentutbyte kan du ansöka om stipendium för att åka på praktik utomlands (Erasmuspraktik). Oavsett om du vet vart du vill åka eller om du bara är nyfiken på att veta mer om utbyte eller praktik, kontakta koordinator för utbytesstudier för att få veta mer: Erik Rosenberg, rum Gk218, erik.rosenberg@geo.uu.se

Länkar

Ansökan

Ansökan ska innehålla nedan listade delar. De ska e-mailas i PDF-format till koordinator för utbytesstudier, erik.rosenberg@geo.uu.se.

Sista ansökningsdag för utbytesstudier VT 2020 är 15 oktober.

Din ansökan bedöms av koordinator för utbytesstudier, prefekt för utbildning på grund- och avancerad nivå samt en lärarrepresentant. Vid urvalet sker en samlad bedömning av ansökans alla delar.

  • Academic Purpose Statement, ska vara på maximalt 600 ord och bedöms utifrån hur väl du motiverar och resonerar kring: ditt val av länder, universitet, kurser och deras koppling till dina nuvarande studier samt framtida karriär. Ditt APS ska skrivas på engelska.
  • Betyg från dina samtliga högskolestudier.
  • Universitetsurval, det är inte möjligt att söka till endast ett universitet, minsta antal universitet tillåtet att söka till är tre. Ange universiteten i prioritetsordning, eller indikera om du prioriterar universiteten lika högt.
  • Kursförslag, för varje universitet du söker till. Ofta finns bara föregående års kurser tillgängliga på partneruniversitetens hemsidor, utgå då från dessa. Slutgiltigt kursval sker först efter att du blivit antagen, och många gånger först vid ankomsten till utbytesuniversitetet.