Utlandsstudier

Uppsala universitet har utbytesavtal med över 400 universitet i runt 50 olika länder. Det finns olika avtal:
Läs mer om:

Institutionens utbyten

15 mars är sista ansökningsdag för utbytesstudier hösten 2020
Du som studerar vid Institutionen för geovetenskaper har möjlighet att åka på studentutbyte till något av våra 12 europeiska partneruniversitet. Ta chansen att studera utomlands med allt vad det innebär – lär dig ett nytt språk, träffa nya människor och lär känna en ny kultur!
Blir du tilldelad en plats för utbytesstudier måste du under ditt utbyte blogga om dina erfarenheter, för att postas via institutionens hemsida.
Läs mer om utbyten via institutionen.

Utbyten på fakultetsnivå

15 februari sista ansökningsdag för utbyte via Teknat hösten 2020
Utbytesavtalen på Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten är tecknade med lärosäten som anses intressanta inom teknik och naturvetenskap och täcker oftast ett bredare ämnesområde. 
Läs mer om utbyten på fakultetsnivå

Universitetsövergripande utbyten

15 maj är sista ansökningsdag för utbyte via avdelningen för internationalisering
Det finns också ett stort antal avtal tillgängliga för studenter på hela universitetet. 15 maj är sista ansökningsdag för utbyte via  avdelningen för internationalisering. Datumet gäller för studier under våren 2021, plus utbyten som sträcker sig mellan våren 2021 och hösten 2021. 
Läs mer om de generella avtalen på universitetets centrala studentsidor

Erasmus-praktik

Inom Erasmusprogrammet finns möjlighet att få ett stipendium för att göra praktik på ett företag, en organisation eller ett universitet i Europa. Du kan också använda stipendiet för att finansiera insamlandet av data till ett självständigt arbete (exjobb, C-, D- eller masteruppsats). Här kan du läsa mer om hur du söker stipendiet och vilka regler som gäller.

Kontakt

Oavsett om du vet vart du vill åka eller om du bara är nyfiken på att veta mer om utbyte eller praktik, kontakta institutionens koordinator för utbytesstudier för att få veta mer:
exchange.students@geo.uu.se

Länkar

Institutionens Utbytesavtal

FRANKRIKE:    Clermont Université   and  Lille Université 

IRLAND:    Dublin Trinity College 

ITALIEN:   Bologna Universita  and Perugia University * Ny

NEDERLÄNDERNA:   Amsterdam VU

NORGE: University of Stavanger * Ny

TYSKLAND:   Potsdam Universität 

ÖSTERRIKE:   Innsbruck Universität   and   Wien BOKU 

POLEN:    Krakow University 

SPANIEN:   Oviedo Universida 

ANSÖKAN

Ansökan ska innehålla nedan listade delar. De ska e-mailas i PDF-format till koordinator för utbytesstudier, erik.rosenberg@geo.uu.se.

Din ansökan bedöms av koordinatorn för utbytesstudier, prefekt för utbildning på grund- och avancerad nivå samt en lärarrepresentant. Vid urvalet sker en samlad bedömning av ansökans alla delar.

  • Academic Purpose Statement, ska vara på maximalt 600 ord och bedöms utifrån hur väl du motiverar och resonerar kring: ditt val av länder, universitet, kurser och deras koppling till dina nuvarande studier samt framtida karriär. Ditt APS ska skrivas på engelska.
  • Betyg från dina samtliga högskolestudier.
  • Universitetsurval, det är inte möjligt att söka till endast ett universitet, minsta antal universitet tillåtet att söka till är tre. Ange universiteten i prioritetsordning, eller indikera om du prioriterar universiteten lika högt.
  • Kursförslag, för varje universitet du söker till. Ofta finns bara föregående års kurser tillgängliga på partneruniversitetens hemsidor, utgå då från dessa. Slutgiltigt kursval sker först efter att du blivit antagen, och många gånger först vid ankomsten till utbytesuniversitetet.