Samverkan

Varje år i september anordnas Geologins Dag i Uppsala. I år deltog Institutionen för geovetenskaper tillsammans med SGU och Biotopia för att bidra med kunskap och väcka nyfikenhet för berg, jord, vatten och livets utveckling. 

Geologins Dag 2018

Ahead of the curve

Institutionen för geovetenskaper arrangerar tillsammans med Universitetsbiblioteket en seminarieserie och doktorandkurs inom vetenskapskommunikation. Kursen/serien går under namnet Ahead of the Curve

Läs mer här: www.geo.uu.se/ahead

Om du vill delta på samtliga seminarier som en del av en doktorandkurs - läs mer och anmäl dig här.  Kursen finns tillgänglig både som en vanlig kurs, och en distans/online-kurs.  

Om du "bara" vill gå på seminarierna krävs registrering inför varje enskilt tillfälle. Varje seminarium kommer även att filmas och finnas tillgängligt som livesändning och att se i efterhand. 

Centrum och nätverk

Institutionen för geovetenskaper har många samarbeten både inom och utanför Uppsala universitet. Bland dessa finns Centrum för hållbar utveckling, ett samarbete med SLU för att främja forskning och utbildning inom hållbar utveckling, Centrum för naturkatastrofslära som är ett nationellt kunskapscentrum för naturkatastrofer och Svenska nationella seismiska nätet som på uppdrag av regeringen samlar in seismologisk data från jordskalv. 

Läs mer om dessa och andra samarbeten

ALUMNNÄTVERKET

Uppsala universitets alumnnätverk är ett nätverk för tidigare studenter och en global mötesplats för karriärutveckling och professionellt kontaktskapande. Alumnnätverket är till för alla som studerat, arbetar eller har arbetat vid Uppsala universitet. Även våra hedersdoktorer, gästforskare, styrelseledamöter och andra som står universitetet nära räknas som alumner.

Mer om alumnnätverket

Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap - Samverkan

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten utgör en tredjedel av universitetet och består av elva institutioner inom ämnena biologi, datavetenskap, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och teknik. Här finns en mångfald av kvalificerade ingenjörs- och naturvetarutbildningar och världsledande forskning. Vi delar gärna med oss av vår kunskap och välkomnar samarbeten och besök. Ett samarbetsprojekt TekNat är med och driver är vetenskapsfestivalen SciFest.

TekNat samverkan

Geoturism

Projektet Fostering Geotourism on Central Baltic Islands syftar till att främja allmänhetens kunskap om vårt geologiska arv och är ett samarbete med NGO Geoguide Baltoscandia i Estland.

Mer om geoturismprojektet