Samverkan

Uppsala University Sustainability Initiatives (UUSI) är ett av våra samarbeten där forskare från olika områden och dicipliner arbetar med hållbarhetsfrågor. 
UUSI arbetar med: 

Kontakta forskare vid UUSI.

Läs om UUSI:s mål. 

Centrum och nätverk

Institutionen för geovetenskaper har många samarbeten både inom och utanför Uppsala universitet. Bland dessa finns

Läs mer om dessa och andra samarbeten

Geoturism

Projektet Fostering Geotourism on Central Baltic Islands syftar till att främja allmänhetens kunskap om vårt geologiska arv och är ett samarbete med NGO Geoguide Baltoscandia i Estland.

Mer om geoturismprojektet

ALUMNNÄTVERKET

Uppsala universitets alumnnätverk är ett nätverk för tidigare studenter och en global mötesplats för karriärutveckling och professionellt kontaktskapande. Alumnnätverket är till för alla som studerat, arbetar eller har arbetat vid Uppsala universitet. Även våra hedersdoktorer, gästforskare, styrelseledamöter och andra som står universitetet nära räknas som alumner.

Mer om alumnnätverket

Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap - Samverkan

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten utgör en tredjedel av universitetet och består av elva institutioner inom ämnena biologi, datavetenskap, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och teknik. Här finns en mångfald av kvalificerade ingenjörs- och naturvetarutbildningar och världsledande forskning. Vi delar gärna med oss av vår kunskap och välkomnar samarbeten och besök. Ett samarbetsprojekt TekNat är med och driver är vetenskapsfestivalen SciFest.

TekNat samverkan