Organisation

Styrelse

Ordförande

Ledamöter

Suppleanter

Mandatperioden för lärare/forskare och TA-personal sträcker sig från den 1 juli 2019 och tre år framåt.

LEDNINGSGRUPP

Administration

Administrativ chef

Ekonomigruppen

Personalgruppen

Kommunikatör

IT

Studentservice

INTENDENTUR

Grupper och kommitéer utsedda av styrelsen

Kommittén för lika villkor:

Arbetsmiljögruppen:

Miljöforum:

  • Miljöombud (MPT) - Hannes Mattsson
  • Palaeobiologi - Michael Streng 
  • Geofysik - Laura Schmidt
  • LUVAL - Elisa Savelli
  • CEMUS - Guy Finkill
  • Campus Gotland - Fan Zou
  • NRHU - Malgorzata (Gosia) Blicharska
  • Intendentur - vakant
  • Kemikalieombud: Frances Deegan