Ledning, styrelse och grupper


Styrelse

Ordförande

  • Ian Snowball, prefekt.
  • Sebastian Willman, ställföreträdande prefekt, och biträdande prefekt för utbildning på grund och avancerad nivå.

Ledamöter

Suppleanter

Mandatperioden för sträcker sig från den 1 juli 2019 och tre år framåt.

LEDNINGSGRUPP

HR, ekonomi, IT och kommunikation

Administrativ chef

Ekonomigruppen

HR-gruppen

Kommunikation och press

Doktorandadministratör

IT

Studentservice

Läs mer under vår studentservice. 

INTENDENTUR

Läs mer på Intendenturen Lagerträdet. 

Grupper utsedda av styrelsen

Kommittén för lika villkor:

Arbetsmiljögruppen:

Miljöforum:

Läs mer om Miljöforums arbete.

Senast uppdaterad: 2021-09-01