Passa på att upptäcka världen

Erik Rosenberg. Porträtt.
Erik Rosenberg, koordinator för utbytesstudier. 

Vad gjorde du innan du blev koordinator?

. Jag läste naturgeografi och hållbar utveckling vid Stockholms universitet, var butikschef för en optikerbuik i Stockholm, drev tillsammans med vänner från gymnasiet en liten fri teatergrupp,  och en massa annat.

Vad gör en koordinator för utbytesstudier?

Allt. Jag har i min roll ansvar för utbytesverksamheten vid institutionen – upprättande/avslutande/förnyande av utbytesavtal, guidar ut- och inresande utbytesstudenter, utlyser och bedömer ansökningar, arbetar som Teknats representant i UUs centralkommitté för Sidas Minor Field Studies (MFS), jag skriver rapporter internt och externt rörande internationalisering inom institutionens utbildning, jag ansvarar för arbetet med DiaNa, kommunikationsträning för studenter  vid institutionen, jag är administrativ koordinator för institutionens nya Erasmus Mundus gemensamma masterprogram kallat PANGEA och sedan arbetar jag tätt med den övrig studieadministrationen och utbildningsledningen vid institutionen och fakulteten. I övrigt är jag även engagerad i institutionens arbetsgrupp för lika villkor.

Vilka är de vanligaste frågorna?

Kan du berätta mer om utbyten? Finns det några stipendier att söka för vistelser utomlands? How do I register for my courses? Is it always this dark in Uppsala? What is Valborg? What’s the difference between these three courses, x, y, and z?

Hur kan du hjälpa studenter?

Jag ger studenter inofrmation om alla valmöjligheter som finns; det går att åka på utbytesstudier via institutionen, via fakultetsöverskridande avtal och via Upsala universitet U centralt. Jag hjälper även till när studenterna ska lämna in sina ansökningar, ger stöd under tiden de studerar som utbytesstudenter och efter att de har avslutat sina utbytesstudier – allt stöd gäller självklart både för in- och utresande utbytesstudenter. Jag hjälper också studenter med diverse intyg och brev, som är nödvändiga i samband med internationella studier av olika slag.

Hur många studenter åker ut respektive kommer hit till institutionen per år?

- Det beror helt på hur man räknar. Vår institution ger ca 100 kurser, av totalt 700 kurser vid hela Uppsala universitet, som är öppna för inresande utbytesstudenter att läsa, kurser inom alla våra forsknings- och utbildningsområden, kurser på orienterings- och avancerad nivå (och allt däremellan). Att vi erbjuder så många kurser gör att vi har ett jättestort antal inresande utbytesstudenter som läser vid Institutionen för geovetenskaper är. Antalet studenter som kommer till oss ligger runt 300-400 per läsår. Vissa studenter läser bara 15 hp hos oss, och vissa läser alla sina kurser hos oss.

Utresande via institutionens egna utbytesavtal är ca 20 studenter per läsår, men sen rör det sig om alltifrån 20 till 50 studenter per läsår som reser ut via andra avtal vid Uppsala universitet. Utöver detta är det många studenter från vår institution som åker utomlands för praktik, fältstudier och dylikt med hjälp av olika sorters stipendium, som jag administrerar här vid institutionen. Så om vi räknar samman alla dessa olika former av studentmobilitet är det vissa år närmare 100 studenter från våra utbildningsprogram som genomför utlandsvistelser kopplade till sina studier.

Vad säger studenterna är det bästa med utbytesstudier?

”Jag brukar säga att jag räknar livet före och efter mitt utbytesår.”

”Jag är hemma nu bara lite kort, sen flyttar jag permanent tillbaka till Österrike.”

”Jag träffade kärleken.”

Vad är de viktigaste skälen till att åka utomlands enligt dig?

Uppsala är en pytteliten stad i utkanten av den stora vida världen; som student vid UU erbjuds du att se bitar av denna stora värld som utbytesstudent, utbytesstudier som är helt gratis och som till och med kommer med ett stipendium inom EU.

Tips till den som funderar på att åka utomlands?

- Det kommer aldrig bli som du tänkt dig – men det kommer nästan alltid att bli bättre.Vi vid institutionen vill att du åker iväg som utbytesstudent, oroa dig därför inte för hur det blir när du kommer tillbaka och ska läsa kurser här igen.

Fundera på HUR, NÄR och VAR du vill göra dina utbytesstudier, helst i den ordningen också. Min erfarenhet är att det oftast blir bättre så, än om du börjar i VAR-änden.

KORTA FRÅGOR

Favoritämnen i skolan: Historia
Utbildning: En fil.mag i naturgeografi och en masterexamen i landskapsarkitektur
En bra dag på jobbet: Är när jag kan lugna och hjälpa en student med alla frågor kring utbytesstudier. Den bra dagen får jag också arbeta tillsammans med mina kompetenta och roliga kollegor. Den bästa dagen på jobbet är höstterminsstartsdagen, förväntan, glädje och inspiration – allt i ett.
Om jag inte hade det här jobbet skulle jag jobba som …skidskolelärare i italienska alperna kanske.
Oväntad talang: Jag kan bygga hus.

Läs mer om utlandsstudier vid institutionen för geovetenskap