Lika villkor

Lika villkor

Alla studenter och anställda vid Uppsala universitet ska ha lika goda förutsättningar att prestera sitt bästa oavsett:

  • kön, könsidentitet eller uttryck,
  • etnisk tillhörighet,
  • religion eller annan trosuppfattning,
  • funktionshinder,
  • sexuell läggning eller
  • ålder.

På institutionen bedrivs arbetet för lika villkor av en grupp där både anställda och studenter medverkar.

Diskrimineringslagen

Lagen innebär:

  • Förbud mot diskriminering
  • Krav på förebyggande arbete för att förhindra trakasserier
  • Utredningsskyldighet

Kontakt

Har du frågor, förslag på förbättringar eller vill ta upp något som som påverkar din eller andras arbetssitation eller studiesituation?
Kontakta någon av medlemmarna i lika villkorsgruppen

Universitetsgemensamt stöd

Senast uppdaterad: 2021-07-02