Våning 1

Planskiss över plan 1. Karta.

Våning 2

Planskiss över plan 2. Karta.

Våning 3

Planskiss över plan 3. Karta.

TILLGÄNGLIGHET OCH HJÄLPMEDEL

  • Alla entréer har automatiska dörröppnare
  • Det finns tre handikappanpassade hissar
  • Hambergsalen är utrustad med hörslinga