Hyr en föreläsningssal hos institutionen för geovetenskaper

Grupprum, färre än eller lika med 19 platser:

  • Lokalavgift internt 100kr/tim
  • Lokalavgift externt 200kr/tim

Seminarierum, fler än 19 men färre än eller lika med 35 platser:

  • Lokalavgift internt 200kr/tim
  • Lokalavgift externt 400kr/tim

Lärosalar, fler än 35 men färre än eller lika med 75 platser:

  • Lokalavgift internt 400kr/tim
  • Lokalavgift externt 800kr/tim

Föreläsningssalar, fler än 75 men färre än eller lika med 200 platser:

  • Lokalavgift internt 600kr/tim 
  • Lokalavgift externt 1200kr/tim

Föreläsningssalar:

Namn Sittplatser Utrustning
Hambergsalen 120 sittplatser projektor
Norrland I 40 sittplatser projektor
Norrland II 40 sittplatser projektor
Datorsal Närke 10 sittplatser projektor
Konferensen 12 sittplatser projektor
Micro 12 sittplatser OH projektor
Pegeln 12 sittplatser projektor
Stora stöten 18 sittplatser projektor
Småland 54 sittplatser projektor
Båthsalen 20 sittplatser projektor
Kurslab 10 sittplatser projektor
Stuffen 20 sittplatser projektor
Geofysik konferensrum 16 sittplatser projektor
Skåne 24 sittplatser projektor
Datorsal Uppland 23 sittplatser projektor
Datorsal Dalarna 23 sittplatser projektor
Luftrummet 12 sittplatser projektor
Akvariet 12 sittplatser projektor

Hyra av datorsalar

60 kr för externa förhyrare per stol och 40 kr för interna, för varje påbörjad timme. (Antal stolar bestäms av stolar i salen inte av antalet besökare).

För Hambergsalen (140 sittplatser) gäller att lokalen kostar 300 kr per påbörjad timme för interna. För externa förhyrare 600 kr.
Kvällar och helger tillkommer 350 kr per påbörjad timme.

Kontakt

För att hyra en lokal kontakta Camilla Söderlund, camilla.soderlund@uadm.uu.se.

Alternativ adress att vända sig till för att boka lokal schemafragor@angstrom.uu.se

För att se vad som är bokat gå in på:

Bokningsschema

Senast uppdaterad: 2021-07-06