Geocentrum

Geocentrum ligger intill Botaniska trädgården och vägg i vägg med Sveriges geologiska undersökning (SGU). 

Ordinarie öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Intendenturen: 10.00-11.45 och 13.00-14.45

Hitta till Geocentrum

Internt miljöarbete

Att värna om miljön och att ta hänsyn till kommande generationer ligger till grund för vår utbildning och forskning. Miljö och hållbar utveckling vägs in i alla beslut, och institutionen arbetar kontinuerligt med att minska den egna belastningen på miljön.

Internt miljöarbete vid institutionen

Geobiblioteket

Geobiblioteket är ett ämnesbibliotek för geovetenskap och hållbar utveckling med biblioteksservice till forskare, lärare och studenter inom Uppsala universitet. Förutom grupprum och studieplatser finns bland annat en kartdator med installerade GIS-programvaror (t.ex. ArcGIS, Saga GIS, Quantum GIS). Via kartdatorn får du även tillgång till ArkivSök och det digitala arkivet Arken. Kontakta en bibliotekarie på plats för att bli inloggad. 

  • G E T - Geodata Extraction Tool är en databas med geodata för forskning och utbildning. Här hittar du geodatalager från SGU, Lantmäteriet, Trafikverket, Statistiska Centralbyrån och Sjöfartsverket som avgiftsfritt får användas inom utbildning, forskning och kulturverksamhet.
  • Sök- och skrivguider - Hitta material inom geovetenskap och hållbar utveckling. Artiklar, böcker, ämnesdatabaser, uppslagsverk och mycket mer.