3 miljoner i bidrag till AI-projekt kring vatten, energi, mat och ekosystem

2020-12-16

Malgorzata Blicharska och Claudia Teutschbeins projekt NEXOGENESIS EU Horizon 2020 har fått 3 miljoner i bidrag. 


Claudia Teutschbein, biträdande universitetslektor i Luft-, vatten- och landskapslära och Malgorzata Blicharska, universitetslektor i Naturresurser och hållbar utveckling

Projektet koordineras av "IHE Delft Institute for Water Education", involverar 20 olika partnerorganisationer, och fich bidrag på totalt 5 miljoner Euro, varav 3 miljoner tillfaller vår institution.

Läs hela nyheten på engelska. 

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2021-06-14