Klimatledarskap

Klimatledarskap vid Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som tar de internationella och nationella målen för klimatarbetet och andra miljöproblem som utgångspunkt. Forskningen och undervisningen syftar till att belysa och analysera klimatmålen, olika sätt att uppnå dessa och vilka konsekvenser en omställning av samhället medför och hur dessa kan hanteras. Det gör att såväl djupgående existentiella frågor kring klimatförändringarna som mer konkreta frågor om strategier och styrmedel ligger i fokus för verksamheten. Fältet är brett och dynamiskt och relaterar till en alltmer komplex och globaliserad värld.

Inom forskningen studeras såväl olika sätt att uttrycka klimatmål, politiska och andra strategier för att uppnå sådana mål, vilka effekter på rättvisa en omställning kan medföra, samt hur forskning och utbildningssystem kan anpassas till krav som klimatkrisen rimligen ställer på universitetens.

Inom verksamheten finns även den internationella Zennströmprofessuren i klimatledarskap.

Klimatledarskapsbloggen

Följ oss på bloggen Climate Change Leadership och se hur du kan engagera dig på olika sätt.

Den internationalla Zennströmprofessuren i klimatledarskap

Climate Change Leadership hosts the Zennström Visiting Professorship in Climate Change Leadership. 

The Zennström Professorship in Climate Change Leadership is a ten year series of visiting professorships co-funded by generous donations from Zennström Philanthropies, founded by Niklas Zennström, Uppsala University alumnus, and his wife Katherine Zennström. Over the past six years, there have been four visiting professors, Doreen Stabinsky, Kevin Anderson, Keri Facer and Stefania Barca, who have respectively brought to Uppsala University:

  • Questions of climate justice and student participation in international negotiations;
  • Equitable mitigation rates through carbon budgets;
  • Universities and learning in the era of a changing climate, and the roles of civil society in sustainable societal transformations;
  • Eco-feminist perspectives in Just Transition, and celebrating the work of Black, Indigenous and People of Colour in climate change leadership.

The professors are highly engaged with the public, inviting diverse stakeholders and partners to participate in the exploration of how to respond to climate change.

The four previous Zennström Professors of Climate Change Leadership, from left to right: Kevin Anderson, Keri Facer, Doreen Stabinsky, and Stefania Barca.
The four previous Zennström Professors of Climate Change Leadership, from left to right: Kevin Anderson, Keri Facer, Doreen Stabinsky, and Stefania Barca.

Kontakt

Mikael Karlsson

Universitetslektor vid Institutionen för geovetenskaper, Naturresurser och Hållbar utveckling; Klimatledarskap

E-post:
mikael.karlsson[AT-tecken]geo.uu.se
Senast uppdaterad: 2022-02-10