Disputation: Active and passive seismic methods for investigating the glacially-triggered Burträsk fault

  • Datum: –14.00
  • Plats: Geocentrum Hambergsalen
  • Doktorand: Ruth Beckel
  • Arrangör: Institutionen för geovetenskaper
  • Kontaktperson: Christopher Juhlin
  • Disputation

Ruth Beckel

Ruth Beckel disputerar i geofysik: Active and passive seismic methods for investigating the glacially-triggered Burträsk fault. 

Huvudhandledare: Chris Juhlin
Biträdande handledare: Alireza Malehmir
Fakultetsopponent: Professor Lars Nielsen