Dr. Lichuan Wu: Docenturföreläsning: Polära lågtryck: extrema meso-skaliga polära vädersystem

  • Datum: –15.30
  • Plats: Institutionen för geovetenskaper Småland, Villavägen 16
  • Arrangör: Institutionen för geovetenskaper
  • Kontaktperson: Anna Rutgersson
  • Docentföreläsning

Docenturföreläsning: Polära lågtryck: extrema meso-skaliga polära vädersystem

Institutionen för geovetenskaper inbjuder härmed alla intresserade till docenturföreläsning i ämnet meteorologi.

Föreläsare: Dr. Lichuan Wu

Titel:  Polära lågtryck: extrema meso-skaliga polära vädersystem

Datum:  28 Oktober 2021, kl. 13.30

Plats: DM235, Småland, Villavägen 16

Ordförande: professor Anna Rutgersson

Docenturnämndens representant: professor Alireza Malehmir

Sammanfattning:

Polära lågtryck är intensiva mesoskaliga cykloner över hav med hög latitud. Under deras livscykel producerar de hårt väder, kraftig nederbörd och stark vind. De utgör en betydande risk för den arktiska verksamheten. Med klimatförändringarna förväntas den kommersiella aktiviteten i Arktis att öka på grund av att Arktis blir mer tillgängligt under de kommande decennierna. Till exempel kommer sjöfartsaktiviteten att öka med mer än 50% mellan 2012 och 2050 i Arktis. Många länder har börjat investera kraftigt i Arktis. Allt detta tvingar oss att ha en bättre förmåga att prognosticera polära lågtryck, vilket används i riskbedömning.

I denna föreläsning kommer jag att diskutera 1) bildandet av polära lågtryck , 2) de olika typerna av polära lågtryck och deras egenskaper; 3) havets och atmosfärens interaktion och dess inverkan på polära lågtryckens utveckling, och 4) polära lågtryckens roll på klimatet vid polerna liksom de polära lågtryckens påverkan på klimatuppvärmningen.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik.

Föreläsningen varar 40-45 minuter med efterföljande diskussion och kommer att ges på engelska.

Välkomna!