Framtidsakademin tema (O)naturliga katastrofer

  • Datum: –19.00
  • Plats: Mallas sal på Stadsbiblioteket (utifrån gällande restriktioner) och online
  • Föreläsare: Jennie Barron, Professor, Institutionen för mark och miljö, SLU, och Jens Rommel, Forskare, Institutionen för ekonomi, SLU.
  • Webbsida
  • Arrangör: CEMUS
  • Kontaktperson: Daniel Mossberg
  • Seminarium

Extremväder: Risker och lösningar för en mer resilient jordbruksproduktion i Sverige.

En gemensam föreläsning som fokuserar på extremväder, klimatförändringar, jordbruk och matsäkerhet, utifrån forskning som kombinerar de biofysiska förhållandena med de beteendevetenskapliga, ekonomiska förutsättningarna. Forskningens preliminära resultat behandlar även hur jordbrukare förhåller sig till och relaterar till extremväder. Läs mer om forskningsprojektet här: https://www.slu.se/institutioner/mark-miljo/forskning/hydroteknik/extremt-vader-och-resiliens-i-svenskt-jordbruk/.

När: 1 december kl. 18:00-19:00
Var: Mallas sal på Stadsbiblioteket (utifrån gällande restriktioner) och online

Läs mer under CEMUS.