Thomas Claybourn disputerar: "Biostratigraphy and Systematics of Small Shelly Fossils from East Antarctica and South Australia".

Thomas Claybourn disputerar i Historisk geologi och paleontologi: "Biostratigraphy and Systematics of Small Shelly Fossils from East Antarctica and South Australia".

Avhandlingen läggs ut på DIVA innan disputationen. 

Fakultetsopponent: Prof. David Harper, Durham University, UK; david.harper@durham.ac.uk 

Ledamöter i betygsnämnden:
Professor Malgorzata Moczydlowska-Vidal; malgo.vidal@pal.uu.se   
Doc. Michael Streng; michael.streng@geo.uu.se   
Dr Steffen Kiel; Steffen.Kiel@nrm.se   
Doc. Jan Ove Ebbestad; jan-ove.ebbestad@em.uu.se   
Dr Monica Marti-Mus: martimus@unex.es

Forskarutbildningsansvarig professor: Jorijntje Henderiks

Kontaktperson vid institutionen
Lars Holmer: 018 - 4712761 

Delta i disputationen via Zoom-länk; 

Join via via Zoom-link

Fredag 26 Februari 2021:

https://uu-se.zoom.us/j/69952967715