Jennie Molinder disputerar: "Forecasting of icing relation wind energy production losses: Probabilistic and machine learning approaches".

Jennie Molinder disputerar i Luft, vatten och landskapslära; meteorologi:
"Forecasting of icing relation wind energy production losses: Probabilistic and machine learning approaches."

Avhandlingen läggs ut på DIVA innan disputationen.

Huvudhandledare: Anna Sjöblom, Institutionen för geovetenskaper, UU
Biträdande handledare: Heiner Körnich, SMHI
Erik Nilsson, Institutionen för geovetenskaper, UU
Fakultetsopponent: Dr Sue Ellen Haupt
Ledamöter i betygsnämnden:
Dr. Xialo Guo Larsén
Dr. Linus Magnusson
Bitr. professor Johan Casselgren
Dr. Gabriele Messori

Forskarutbildningsansvarig professor: Anna Rutgersson

Delta via Zoom-länk: https://uu-se.zoom.us/j/68410645931