Docenturföreläsning i geovetenskap: The deep biosphere

  • Datum: –11.00
  • Plats: Zoom-länk: https://uu-se.zoom.us/j/61495910005
  • Föreläsare: Anna Neubeck
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för geovetenskaper
  • Kontaktperson: Anna Neubeck
  • Docentföreläsning

Docentföreläsning

Datum: 27 Maj 2020 10.00-11.00.
Föreläsare: Anna Neubeck.

Institutionen för Geovetenskaper inbjuder härmed alla intresserade till docenturföreläsning inom ämnet geovetenskap.

Docenturföreläsning
Djupbiosfären är ett ekosystem under jordens yta, inne i sedimenten under haven och djupt nere i den kristallina berggrunden. Ungefär 60% av oceanskorpan är hydrologiskt aktiv och den totala vattenvolymen i oceanskorpan motsvarar ca 2% av hela havsvolymen. Detta gör oceanskorpan till den störta akvifärer på jorden och därmed en stor, potentiell biosfär. 

Jag kommer att prata om den marina djupbiosfären, hur den upptäcktes och vilken enorm påverkan denna upptäckt hade på hur vi ser på jorden och livet idag. 

Zoom-länk: https://uu-se.zoom.us/j/61495910005