Kurs i hantering av lättantändligt material

  • Datum: –12.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum
  • Föreläsare: Dr. Frances Deegan
  • Arrangör: Frances Deegan
  • Kontaktperson: Frances Deegan
  • Utbildning

Välkommen att deltaga i kursen för hantering av lättantändligt material

Kursen behandlar hanteringen av lättantändligt material och hur man kan förhindra olyckor. Vi kommer också diskutera hur vi ska agera om olyckor inträffar. Kursen är viktig för alla som arbetar i ett laboratorium där brandfarliga produkter hanteras och ännu viktigare om du är ansvarig för hanteringen av dessa. Sprida inbjudan till alla dina kollegor vid UU's laboratorier!
 
Kursinnehåll:
 
• Brandfarliga produkter - vilka är de?
• Lagstiftning
• Ansvar
• Hantering i laboratoriet
• Förebyggande arbete och krisberedskap
 
Kursen innehåller teori, diskussioner, övningar och exempel från verkligheten.

 

Antalet platser är begränsat så vänta inte för länge med registreringen!
Registrera dig på denna länk senast den 21/11
: http://doit.medfarm.uu.se/kurt15067