The BUP symposium 2020

BUP's symposium är en vetenskapligkonferens med fokus på hållbarhets frågor i Östersjöregionen.

BUP's symposium är en vetenskapligkonferens med fokus på hållbarhets frågor i Östersjöregionen.

The Baltic University Programme (BUP) huvudsakliga uppgift är att jobba för att stärka den regionala utvecklingen av utbildning och forskning, med fokus på hållbar utveckling. Vårt mål är att BUP ska främja samarbete och synliggörande av forskning och utbildning. Vi jobbar också med att synliggöra hållbarhetsproblematik och lyfta fram möjligheter med utbyte för forskare och studenter. Med bakgrund av detta, jobbar vi för att skapa nya samarbeten och stärka den regionala forskningen.

Detta är också vårt mål med BUP SYMPOSIUM 2020.
- Skapa möjligheter att möta andra forskar kollegor från Östersjöregionen
- Skapa möjlighet att sprida och ta del av pågående forskning.
- Skapa en mötesplats för diskussioner.
- Skapa möjlighet att publiceras och sprida forskning inom regionen.

Via insatser och diskussioner mellan kollegor realiseras initiativ som BUPSYMPOSIUM2020.

Skicka in ditt abstrakt idag!