Populärvetenskaplig presentation

Vindens energi har använts i årtusenden - grekerna, romarna och vikingarna behövde alla vinden för att färdas över haven. Nu för tiden utnyttjas vindens kraft av teknologiskt avancerade vindkraftverk och har blivit en viktig energikälla. För att täcka en större del av världens energibehov med vindkraft behöver vi lära oss mer om vind. Vi måste förstå hur vinden påverkas av terrängen på marken och hur vinden beter sig omkring ett vindkraftverks blad såväl som bakom ett eller fler vindkraftverk. Detta är en utmaning eftersom en tydlig bild av vindströmmarna från några millimeter över ett verks blad till omkring 3 kilometer bakom verket behövs!

Det övergripande målet för Uppsala universitets Campus Gotland är att behålla och utveckla kunskap inom vindenergi genom forskning, innovation och utbildning.

Här kan du se en intervju med Stefan Ivanell, som forskar om hur man tar energi ur vinden.

  • Windpower Gotland

  • Varför har en vindturbin tre blad?