Energiomställning Gotland

Logo 2

Projektbeskrivning

Uppsala universitets projekt Energiomställning Gotland skapades för att starta upp ett långsiktigt samverkansprojekt inom ett nytt forskningsområde. Projektet förenar Gotlands speciella förhållanden med pågående forskning och utbildning om energiomställning och vindkraft. Projektet är interdisciplinärt med forskare som har kompetens spetskompetens inom bl.a.:

 • Förnybar energi
 • Planering och acceptans
 • Energieffektivitet och lagring
 • Klimatförändringar
 • Transporter

Projektmål

Huvudmålet med projektet är att kartlägga nödvändiga åtgärder för att göra det gotländska energisystemet 100 % förnybart. 

Forskargrupp

Projektledare
 • Stefan Ivanell, Universitetslektor (UU, Geovetenskaper, Vindenergi)

Övriga partner

 • Anneli Ekblom: Universitetslektor (UU, Arkeologi)
 • Carmen Medina: Projektkoordinator (UU, Kansliet för teknik och naturvetenskap)
 • Christopher Juhlin: Professor (UU, Geovetenskaper, Geofysik)
 • Daniel Sopher:  Postdoktor (UU, Geovetenskaper, Geofysik)
 • Heracles Polatidis: Universitetslektor  (UU, Geovetenskaper, Vindenergi)
 • Joakim Munkhammar: Forskarassistent (UU, Teknikvetenskaper, Fasta tillståndets fysik)
 • Joakim Widén: Universitetslektor (UU, Teknikvetenskaper, Fasta tillståndets fysik)
 • Johanna Liljenfeldt, Postdoktor (UU, Geovetenskaper, Vindenergi)
 • José Soares, Forskningsassistent, (UU, Geovetenskaper,  Vindenergi)
 • Karl Nilsson, Universitetsadjunkt (UU, Geovetenskaper, Vindenergi)
 • Kristina Edström: Professor (UU, Kemi – Ångström, Strukturkemi)
 • Magdalena Kuchler: Universitetslektor (UU, Geovetenskaper, Naturresurser och hållbar utveckling)
 • Sanna Mels: Universitetsadjunkt (UU, Geovetenskaper, Vindenergi)
 • Tor Broström: Professor (UU, Konstvetenskapliga, Kulurvård)

Externa Partners:

 • Anders Malmquist: Universitetslektor (KTH, Ekv Kraft & Värmeteknologi)
 • Moritz Wegener: PostDoktor (KTH, Ekv Kraft & Värmeteknologi)
 • Thomas Norrby: Samverkansansvarig (SLU,  Landsbygdsutveckling på institutionen för stad och land )

Referensgrupp

 • Austerland Energi
 • Cementa
 • Energimyndighetern
 • GEAB
 • Lanstbrukarnas Riskförbund (LRF)
 • Länstyrelsen
 • Region Gotland

Långsiktigt mål

Ett långsiktigt engagemang för ett nytt forskningsområde som nära förbinder Gotlands förhållanden, pågående forskning samt utbildningsinitiativ om energiövergång och vindkraft.

Arbetsområden

För att nå detta mål ska projektet identifiera och utvärdera Gotlands förutsättningar, systembehov samt huvudsakliga utmaningar för denna energi- och samhällsomställning. Projektet indelas på följande sätt:

 • Identifiera dagens energiproduktion och gör en uppskattning gällande potentialen för förnybarenergi
 • Identifiera dagens energianvändning och göra en uppskattning gällande potentialen för energieffektivisering Identifiera systemlösningar för att  balansera energiproduktion och -konsumtion
 • Identifiera förändrade sociala förutsättningar
 • Tillgängliggöra forskningsresultat till det nya kandidatprogrammet i energiomställning, hållbarhet och ledarskap
 • Skapande av en interdisciplinär forskningsmiljö bestående av universitet och externa aktörer

Lista över relaterad projekt

 • Austerland Energi
 • OFF GRID Gotland - Renewable Energy for rural development
 • REACT – Renewable Energy for self-sustAinable islands CommuniTies (Horizon 2020 project)
 • Transport Projekt Länstyrelsen

Kontakter

Stefan Ivanell - Projektledare

Email: stefan.ivanell@geo.uu.se // Tel: +46 (0)18 471 83 60

Johanna Liljenfeldt - Projektsamordnare

Email: johanna.liljenfeldt@geo.uu.se // Tel: +46 (0)70 19 46 09