Vindenergi

Vår forskning fokuserar på att öka förståelsen för vakar bakom vindkraftverk, hur dom interagerar med andra vindkraftverk och optimeringen av större vindkraftparker.

Populärvetenskaplig presentation

Vad forskar vi om?

På Campus Gotlands avdelning för vindkraft bedrivs forsking om bland annat vindkraftverksvakar och vak-interaktioner, planering och acceptans för vindkraft och vindkraftverksnedmontering.

Det övergripande målet för Uppsala universitets Campus Gotland är att behålla och utveckla kunskap inom vindenergi genom forskning, innovation och utbildning.

Standup for Wind

STandUP for Wind är ett forskningscentra profilerat mot projektering och etablering av vindenergi i Sverige. Centrat är ett samarbete mellan KTH och Uppsala universitet inom ramen för regeringens strategiska forskningsområde STandUP for Energy.

STandUP for wind!