Om oss

Programmet för luft-, vatten- och landskapslära (Luval) är det största forskningsprogrammet på institutionen för geovetenskaper med ett 70-tal anställda och ett 30-tal övrigt verksamma (gästforskare, emeritusprofessorer, industridoktorander, etc), varav ett drygt 30-tal är doktorander och postdoktorer. Vi är en internationell grupp med medarbetare från drygt 15 länder och har forskningsprojekt i alla världsdelar.

Programmet har sina rötter i de tidigare institutionerna för meteorologi och naturgeografi och vi bedriver både tillämpad och grundforskning. En betydande del av vår forskning sker genom fältverksamhet, inte minst vid olika fältstationer.

Luft-, vatten- och landskapslära

Programansvarig professor: Veijo Pohjola, veijo.pohjola@geo.uu.se, 018-471 2509
Studierektor: Rickard Pettersson, rickard.pettersson@geo.uu.se, 018- 471 2525
Studierektor: Erik Sahlée, erik.sahlee@met.uu.se, 018- 471 2569

Forskarutbildningsansvarig Meteorologi: Anna Rutgersson, anna.rutgersson@met.uu.se, 018- 471 2523
Forskarutbildningsansvarig Miljöanalys: Giuliano Di Baldassarre, giuliano.dibaldassarre@geo.uu.se, 018-471 7028
Forskarutbildningsansvarig Hydrologi: Auli Niemi, auli.niemi@geo.uu.se, 018- 471 2263
Forskarutbildningsansvarig Naturgeografi: Veijo Pohjola, veijo.pohjola@geo.uu.se, 018- 471 2509

Ekonomiadministration: ekonomi@geo.uu.se

Besöksadress: Geocentrum, Villavägen 16, 752 36 Uppsala
Postadress: Villavägen 16, 752 36 UPPSALA