Vatten och samhälle

Enklare bebyggelse vid vattendrag. Foto.

Samhällen är beroende av vattenresurser för sin försörjning och som grund för en hållbar samhällsutveckling. Genom att samhällen såväl drar nytta av vatten som brottas med vattenrelaterade katastrofer (översvämningar och torka) så påverkar man den hydrologiska regimen genom dammar, kanaler, skyddsvallar m.m. Arbetet syftar till att öka vår förståelse av samspelet mellan människa och vattensystem, och dynamiken som uppkommer genom återkoppling mellan hydrologiska och sociala processer.

Syftet med detta projekt är att förstå det dynamiska förhållandet mellan hydrologisk regim och samhällsutveckling genom att studera hur samhällen påverkar den hydrologiska regimen samtidigt som hydrologiska förändringar formar samhällen.

Vid institutionen är de studier som handlar om gränssnittet mellan vatten och samhälle organiseras kring tre huvudsakliga forskningsinriktingar:

  • Globalhydrologi
  • Teknisk hydrologi
  • Socio-hydrologi

Arbetet är kopplat till VR- och FORMAS-projekt och internationella dekad Panta Rhei av International Association of Hydrological Sciences (IAHS, 2013–2022). Projekten genomförs också inom ramen för tre strategiska områden vid institutionen: naturkatastrofer, klimat och hållbar utveckling.

Kontaktpersoner: Giuliano Di Baldassarre och Maria Rusca.

Installationsföreläsning: Let’s talk about uncertainty!