Hydrologi

Ämnet hydrologi omfattar studier av fysikaliska och kemiska processer i hydrosfären. 

Populärvetenskaplig presentation

Vad forskar vi om?

Forskningen i ämnet vid Uppsala universitet är inriktad på utbytesprocesser i mark-växt-atmosfärssystemet, avrinnings- och grundvattenbildning och vattenrörelser i såväl mättad som omättad zon, modellering av hydrologiska processer, samt användning av grundläggande hydrologiska processkunskaper för att förbättra vattenresurs- och miljöplaneringen i Sverige och internationellt.

Forskarutbildning

En person vid en skogsbäck med mätutrustning i. Foto.

Enligt internationella utvärderingar har Uppsala universitet bland Europas mest heltäckande forskning inom geovetenskap. Dess unika bredd inom utbildning och forskning och omfattande globala fältarbete bidrar till kunskap om vår planets egenskaper, system och utveckling. Bli doktorand på Geo

Forskarporträtt: Giuliano Di Baldassarre

Giuliano Di Baldassarre. Porträtt.

Min forskning är fokuserad på studier av hydrologiska processer. Redan de tidigaste beskrivna civilisationerna, såsom de som utvecklades på de bördiga flodslätterna intill Nilen och Indus, var beroende av tillgång till vattenresurser, vilka är avgörande för att ge försörjningsmöjligheter och skapa gynnsamma förhållanden för socioekonomisk utveckling. Mitt mål är att förstå det dynamiska förhållandet mellan vatten och människa genom att studera hur samhällen påverkar den hydrologiska regimen samtidigt som hydrologiska förändringar formar samhällen.

Läs hela intervjun (på engelska)

Senast uppdaterad: 2021-06-09