Experter

Experter och kontaktpersoner

Hittar du inte rätt forskare här så har vi fler forskare under våra olika forskningsprogram. Du kan också fråga institutionens kommunikatör eller kontakta Uppsala universitets centrala presstjänst.
 

Arktis, glaciärforskning, is

Professor Veijo Pohjola
Rickard Pettersson

Berg, bergarter och mineral

Karin Högdahl 
Erik Jonsson (sällsynta metaller)

Bergmekanik och ingenjörsgeologi

Maria Ask

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster och deras betydelse för de globala hålbarhetsmålen

Malgorzata Blicharska

Cirkulär ekonomi, omställningen från dagens linjära material- och produktionsflöde

Martin Wetterstedt

Fossila bränslen

Mikael Höök
Hemin Koyi

Geofysik

Roland Roberts
Christopher Juhlin

Geokemi

Anna Neubeck (livets ursprung, mikrobiologi, geokemi, petrologi och biogeokemi, isotopgeokemi, astrobiologi)

Glaciärforskning; tillståndet för världens glaciärer samt historiska klimatförändringar

Veijo Pohjola

Globala energisystem

Mikael Höök
Mikael Karlsson

Global uppvärming

Anna Rutgersson
Mikael Karlsson

Jordbävningar och jordskalv

Björn Lund
Ari Tryggvasson

Jordens magnetfält och jordens magnetiska poler

Ian Snowball
Bjarne Almqvist

Klimatfrågor

Anna Owenius Rutgersson (vädermätningar, klimatförändringar)
Veijo Pohjola (glaciologi, arktisk forskning)
Gabriele Messori (extrema väderhändelser)
Mikael Karlsson (klimatpolitik och klimatpolicy)
Jorijntje Henderiks (historiska miljö- och klimatförändringar)

Klimatledarskap (Climate Change Leadership)

Mikael Karlsson

Koldioxidlagring

Auli Niemi
Christopher Juhlin

Livets utveckling, fossil, evolution, paleobiologi

Graham E Budd
Sebastian Willman

Miljögifter och kemikalier

Ian Snowball
Mikael Karlsson

Naturkatastrofer, torka och översvämningar i relation till miljöförändringar

Giuliano Di Baldassarre

Naturresurser och hållbar utveckling

Patrik Rönnbäck (hållbar utveckling, hållbar mat, hållbart fiske, naturturism)
Magdalena Kuchler (hållbar utveckling, bioenergi, skiffergas, globala energisystem)

Vulkaner

Valentin Troll
Steffi Burchardt

Översvämningar och vattenfrågor

Giuliano Di Baldassarre
Johanna Mård

Väder och meteorologi

Anna Owenius Rutgersson
Erik Sahlée

Vindkraft

Stefan Ivanell

Senast uppdaterad: 2021-06-15