Om oss

Vi är ungefär 50 anställda vid geofysikprogrammet, varav ungefär hälften är doktorander. Geofysik är ett internationellt forskningsfält, vilket förutom våra många internationella samarbeten, fältarbeten och utbyten, också avspeglas i de många nationaliteterna bland de anställda.

Geofysik

Programansvarig professor: Roland Roberts, roland.roberts@geo.uu.se, 018- 471 2384
Studierektor: Ari Tryggvason, ari.tryggvason@geo.uu.se, 018-471 2388

Forskarutbildningsansvarig fasta jordens fysik: Christopher Juhlin, christopher.juhlin@geo.uu.se, 018- 471 2392
Forskarutbildningsansvarig seismologi: Roland Roberts, roland.roberts@geo.uu.se, 018- 471 2384

Ekonomiadministration: Siv Petterson, siv.petterson@geo.uu.se, 018- 471 1470

Besöksadress: Geocentrum, Villavägen 16, 752 36 Uppsala
Postadress: Villavägen 16, 752 36 UPPSALA
Fax: 018-501110