Forskning

Vi har en samlad expertkunskap från hela världen: fler än 250 personer från 30 olika länder arbetar vid vår institution i Uppsala och på campus Gotland.

Vad forskar vi om?

Våra forskningsområden sträcker sig från jordens kärna till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och oceaner bildas, från tiden för jordens födelse fram till idag. Vi studerar hur jorden och livet på jorden har utvecklats under flera miljarder år och undersöker sambanden mellan atmosfären och haven  i realation till klimatförändringar och hållbar utveckling.

Vi arbetar både med grundforskning och tillämpad forskning. Den tillämpade forskningen används praktiskt för att lösa problem som samhället står inför som till exempel tillgången till rent vatten, mineralresurser och koldioxidupptagning. Vi arbetar med; miljö- och naturresursfrågor, föroreningar i grundvatten, sjöar och hav, bullerspridning, prospektering efter malmer, mineral och fossila bränslen, väder- och klimatprognoser, bedömning av jordbävningsrisker och bistår med expertis vid undersökning av platser för djupförvar av kärnbränsleavfall eller deponering av koldioxid.

Forskarutbildning

Fyra personer i hjälm klättrar och utför mätningar på ett stenblock. Foto.

Enligt internationella utvärderingar har Uppsala universitet bland Europas mest heltäckande forskning inom geovetenskap. Dess unika bredd inom utbildning och forskning och omfattande globala fältarbete bidrar till kunskap om vår planets egenskaper, system och utveckling.

Bli doktorand på Geo

Forskningssamarbeten och nätverk

Ett antal personer fotograferade uppifrån där de står på ett golv mellan ståbord. Foto.

Institutionen för geovetenskaper har många samarbeten både inom och utanför Uppsala universitet. Bland dessa finns:

Läs mer om dessa och andra samarbeten

Zennströms gästprofessur

Ett flertal människor på en frusen sjö med berg i bakgrunden. Foto.

Den tioåriga gästprofessuren i klimatledarskap, som bjuder in en ny professor vart- eller vartannat år, är placerad vid Uppsala centrum för hållbar utveckling (CSD). Professuren finansieras genom en donation av entreprenören Niklas Zennström till Uppsala universitet.

Årets gästprofessor i klimatledarskap (på engelska)

Möt våra forskare i fält

Senast uppdaterad: 2021-04-13