Framtidsakademin tema (O)naturliga katastrofer

  • Date: –19:00
  • Location: Mallas sal på Stadsbiblioteket (utifrån gällande restriktioner) och online
  • Lecturer: Sara Bondesson, Biträdande universitetslektor, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Försvarshögskolan.
  • Website
  • Organiser: CEMUS
  • Contact person: Daniel Mossberg
  • Seminarium

(O)naturliga och (o)jämlika katastrofer.

CEMUS Hösten 2021: Framtidsakademin

29 september kl. 18:00-19:00, Sara Bondesson, Biträdande universitetslektor, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Försvarshögskolan

(O)naturliga och (o)jämlika katastrofer

När: 29 september kl. 18:00-19:00
Var: Mallas sal på Stadsbiblioteket (utifrån gällande restriktioner) och online

Sara Bondesson är biträdande universitetslektor vid Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap vid Försvarshögskolan och har också koppling till Centrum för naturkatastrofslära (CNDS) vid Uppsala universitet, Försvarshögskolan och Karlstads universitet. Hennes forskning fokuserar på katastrofhantering och katastrofriskreducering med särskilt fokus på sårbarhetsreduktion och social ojämlikhet. 

Läs mer under CEMUS.