Disputation; Chiara Költringer

  • Date: –12:00
  • Location: Hambergsalen
  • Doctoral student: Chiara Költringer
  • Organiser: Institutionen för geovetenskaper
  • Contact person: Thomas Stevens
  • Disputation

Ev. längre beskrivning

Disputation 11 juni 09:00
Chiara Költringer disputerar i geovetenskap med inriktning naturgeografi med avhandlingen:"Past environment and sediment dynamics in the Black Sea - Caspian Sea region from south Russian loess sequences." 

Fakultetsopponent: Dr Kathryn Fitzsimmons
Ledamöter i betygsnämnden: 
Docent Malin Kylander, SU
Professor Mark Johnson, GU
Professor Tiit Hang, Talin University
Dr Edyta Kalynska, University of Toryn, Polen
Dr Bernhard Salcher, University of Salzberg

Forskningsutbildningsansvarig professorVeijo Pohjola
Kontaktperson vid institutionenThomas Stevens