UppTalk Weekly: Energiomställning Gotland

Projektet Energiomställning Gotlands mål är att kartlägga nödvändiga åtgärder för att göra det gotländska energisystemet 100% förnybart. Projektet förenar Gotlands speciella förhållanden med pågående interdisciplinära forskning inom energiomställning. I detta panelsamtal möter vi olika aktörer inblandade i projektet och samtalar om projektets utveckling, utmaningar och framgångar. Välkomna!

Zoom-länk till panelsamtalet: https://uu-se.zoom.us/j/66932183682

UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom där ni varje tisdag får ta del av intressanta samtal och tvärvetenskapliga panelsamtal med forskare vid Uppsala universitet. Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen och där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till våra forskare.

UppTalk Weekly är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten. 

Här hittar du alla kommande UppTalk Weekly seminarier