Hur kan standardisering bidra till kommuners/regioners klimatmålsarbete?

  • Date: –11:15
  • Location: https://www.sis.se/utbildningar/alla-utbildningar/sa-kan-standardisering-bidra-positivt-till-arbete-med-klimatneutralitet/
  • Lecturer: Martin Wetterstedt
  • Website
  • Organiser: sis.se
  • Contact person: Martin Wetterstedt
  • Phone: 073-7027232
  • Seminarium

Arbetar du med klimatfrågan i en kommun eller region? Välkommen till SIS digitala intressemöte 12 november om hur standardisering skulle kunna bidra till kommuners/regioners avgörande roll för att ställa om våra samhällen för att uppnå klimatmålen.

Vid mötet kommer du, tillsammans med representanter från Regeringskansliet/ kommuner/ regioner/ akademi/ideell sektor/näringsliv, få ta del av information, utbyta erfarenheter och diskutera hur lokalt klimatarbete – med klimat- neutralitet/positivet, klimatbudgetar, etc - skulle kunna förstärkas med hjälp av standardiseringsverktyget.