Forskardag för gymnasiet

Välkommen till Uppsala Universitets forskardag för gymnasiet!

På Uppsala universitet sker världsledande forskning inom naturvetenskap och teknik. Här utvecklas extremt tunna solfilmsceller, vågkraft och ny rymdteknik, det forskas på atomtunna material, stjärnornas fysik och bakteriers antibiotikaresistens.

Under forskardagen får gymnasieelever på naturvetenskapliga och tekniska program under två timmar ta del av aktuell forskning från några av dem som utför den, ställa frågor till forskarna och lära mer om både forskningen och om hur ett naturvetenskapligt arbetssätt går till i praktiken.