Kunskap som gör skillnad

Lär dig hur vår planet fungerar. Jorden och livets utveckling, natur- och energiresurser, miljö- och klimatfrågor, naturkatastrofer och hållbar utveckling.
Allt hänger ihop.

Utbildning

Fyra personer i hjälmar står vid en bergsformation. Foto.

Känner du ett stort engagemang för vår planet, dess utveckling genom tiden och för vår miljö nu och i framtiden? Geovetenskap handlar om vår jord och de processer och händelser som byggt upp och fortfarande formar förhållandena här. Att utifrån detta förstå den komplexa värld vi lever i, och hur vi påverkar den, är en av mänsklighetens allra största utmaningar.

Börja plugga på Geo

Forskning

Forskningen sträcker sig från jordens kärna till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och oceaner bildas, från tiden för jordens födelse fram till idag. Här kartläggs jordens och livets utveckling under flera miljarder år och hur nedisningar, vind och vatten omformat och ständigt påverkar landskapet. Sambandet mellan atmosfären och haven studeras också med hänsyn till klimatförändringar baserat på forskning som förenar dåtid, nutid och framtid inom ramen för hållbar utveckling.

Läs mer om forskning vid institutionen för geovetenskaper

Två personer med mätutrustning på is. Foto.
Senast uppdaterad: 2021-05-04