Institutionen för geovetenskaper

Vår utbildning och forskning knyter samman samhällsvetenskap med naturvetenskap.

  • Hur har jorden förändrats genom tiderna och livet på jorden utvecklats?
  • Hur påverkas vi av väder, klimat och naturkatastrofer?
  • Hur kan vi använda våra naturresurser på ett hållbart sätt?

Utbildning

Fyra personer i hjälmar står vid en bergsformation. Foto.

Geovetenskap handlar om planeten jorden. Vi studerar jordens historia, de processer och händelser som byggt upp och fortfarande formar förhållandena här. Att förstå hur vår komplexa värld fungerar, och hur vi påverkar den, är en av mänsklighetens allra största utmaningar.

Börja plugga på Geo

Forskning

Forskningen sträcker sig från jordens kärna till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och oceaner bildas, från tiden för jordens födelse fram till idag. Här kartläggs jordens och livets utveckling under flera miljarder år och hur nedisningar, vind och vatten omformat och ständigt påverkar landskapet. Sambandet mellan atmosfären och haven studeras också med hänsyn till klimatförändringar baserat på forskning som förenar dåtid, nutid och framtid inom ramen för hållbar utveckling.

Läs mer om forskning vid institutionen för geovetenskaper

Två personer med mätutrustning på is. Foto.
Senast uppdaterad: 2022-01-11